Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Darmowa dostawa obowiązuje dla zamówień powyżej 250 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Otwieracz do konserw patyna  ZR233
Otwieracz do konserw patyna ZR233
Otwieracz do konserw z rączkami wykonanymi z dobrej...

14,00 zł

 

Regulamin sklepu internetowego firmy

PTH sp z o.o.

 

§1 DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą PTH Aneks, który jest dostępny pod adresem www.pthaneks.pl. Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną (magazyn@pthaneks.pl) lub telefonicznie pod numerami:

   a.  61 830 73 95 (tel.stacjonarny);

    b. 61 830 27 97 (fax stacjonarny);

c.  533 304 492 (GSM Orange);

d.  533 304 493 (GSM Orange).

2. Klient – każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje umowy sprzedaż ze Sklepem.

3. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep tj. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Aneks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-958) przy ul. Kochanowskiego 7, posiadająca nr NIP: 781-00-20-653, nr REGON: 008057531, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179455.

4. Konto – osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail i zabezpieczane hasłem, który Klient wskazał w podczas rejestracji. Na Koncie przechowywane są wszystkie dane udostępnione przez Klienta i związane z umową sprzedaży zawarte ze Sprzedawcą poprzez Sklep, w szczególności: dane osobiste Klienta, Koszyk, złożone zamówienia, historia dokonanych transakcji .

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

2. Aby zarejestrować Konto, Klient wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny, który jest zamieszczony na stronie internetowej Sklepu. W celu zakończenia rejestracji Klient musi wyrazić akceptację niniejszego Regulaminu. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje wiadomość zwrotną, która potwierdza dokonanie rejestracji i zawiera link, umożliwiający aktywację Konta.

3. Ceny w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN), które uwzględniają podatek VAT.

4. Dostawa zamówień złożonych w Sklepie ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Koszt dostawy zakupionego towaru pokrywa Klient (dostawa kurierem) lub po przekroczeniu promocyjnej wartośći zakupów (informacja na stronie głównej) koszt wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, a na żądanie Klienta może zostać wystawiona także faktura VAT.

7. Istnieje możliwość wystawienia przez Sprzedawcę dokumentu będącego podstawą dla dokonania wpłaty (faktura pro forma) dla podmiotów zainteresowanych wystawieniem faktury VAT przed dokonaniem płatności.

§3 OFERTA I PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

I. Oferta.

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie na odległość.

2. Obecność informacji o produkcie w ramach Sklepu nie jest równoznaczna z jego bezpośrednią dostępnością – jeśli część produktów w ramach zamówienia Klienta jest niedostępna, to zostanie on niezwłocznie poinformowany o stanie swojego zamówienia i może podjąć decyzję o jednym z trzech sposobów jego realizacji:

   a. częściowa realizacja;

   b. wydłużenie oczekiwania;

   c. całościowe anulowanie.

II. Złożenie zamówienia.

1. Klient dokonuje wyboru towaru poprzez dodanie właściwych towarów do Koszyka i wypełnienie odpowiedniego formularza. Przesyłając do Sklepu swoje zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłanie przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta podczas rejestracji e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

2. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia.

III. Sposoby zapłaty.

1. Za złożone zamówienie Klient może dokonać zapłaty:

   a.  Poprzez przelew bankowy na rachunek Raiffeisen Bank Polska spółka akcyjna

                  nr 96 1750 1019 0000 0000 2153 2894  albo

   b. Przy odbiorze osobistym w Hurtowni, która znajduje się pod następującym            adresem: ul. Kopanina 52, 61-105 Poznań, w dni robocze w godzinach                                 9.00-15.00,a w  soboty w godzinach 9.00-12.00.

2. Klient musi dokonać zapłaty w przeciągu 10 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie Klienta zostaje anulowane.

IV. Realizacja zamówienia.

1. W przypadku dokonania zapłaty przez Klienta poprzez przelew bankowy realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty ceny albo od dnia złożenia zamówienia w przypadku złożenia zamówienia w Hurtowni.

2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

   a. Nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie,

   b. Zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

§4 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

ZWROTY.

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad prawnych, zostały w pełni legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. W przypadku dostarczenia rzeczy sprzedanej za pośrednictwem kuriera, Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy tego rodzaju przesyłkach. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu rzecz sprzedana uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu, Klient powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności kuriera, w szczególności Klient ma obowiązek sporządzenia Protokołu Reklamacji.

3. W przypadku zwrotu towaru, Klient powinien dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zakup albo faktury VAT. Zwracany towar powinien być kompletny oraz zabezpieczony opakowaniem oryginalnym lub zastępczym, które uniemożliwi zniszczenie lub uszkodzenie towaru trakcie wysyłki zwrotnej. Koszty opakowania oraz wysyłki zwrotnej ponosi Klient. Sprzedawca nie zwraca także kosztów dostawy.Sprzedawca nie odbiera paczek nadanych za pobraniem wysłanych przez Klienta.

4. Jeśli towar będzie posiadał wadę fabryczną uniemożliwiajacą normalne użytkowanie,Sprzedawca wymienia taki produkt na wolny od wad.W tym przypadku Klient nie ponosi kosztów odesłania i ponownej wysyłki wymienionego produktu.

5. Klient może przyspieszyć proces reklamacji albo zwrotu zwracając towar osobiście do Hurtowni.

6. Reklamacja Klienta jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni liczonych od zwrócenia towaru do Hurtowni.

7. W okresie 14 dni od wydania Klientowi będącemu konsumentem zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. W razie odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie, w terminie czternastu dni, zwrócić w całości w stanie niezmienionym zakupiony towar, chyba że zmiana wynikała ze zwykłego zarządu.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

   a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta,przed upływem terminu 14  dni od zawarcia umowy;

   b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

   c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

   d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

   e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których  przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

   f. dostarczania prasy;

   g. usług w zakresie gier hazardowych.

9. Sprzedawca zawsze dąży do ugodowego rozwiązania sporów z Klientem, o ile jest to możliwe.

§5 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe umieszczane przez Klienta nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych ani żadnych innych.

2. Dane osobowe Klientów są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu należytego wykonania zawartej umowy, w tym na etapie postępowania reklamacyjnego.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest integralną częścią treści umowy sprzedaży przez Sklep oraz Klienta.

2. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi przed zawarciem umowy Regulamin w sposób, który umożliwia odtwarzanie jego treści przez jego uzyskanie na stronie internetowej Sklepu.

§7 WARUNKI TECHNICZNE.

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI

O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie posiadające połączenie z Internetem oraz umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.